Projektista ☼ About

Phototaxis on projekti, joka nostaa valon analogiaksi yhteydelle ja elämälle, mutta myös antroposeenille ja ihmisvaikutukselle. Hankkeen tavoitteena on luoda valoteoksia luonnonympäristöön, eräänlainen pyhäkkö tai utopistinen tila, jossa luonto ja teknologia parhaassa tapauksessa kohtaavat synergisesti.

Projektiin kuuluu myös tämä blogi, joka seuraa projektia ja pohtii, voiko luonnon kanssa olla vuorovaikutuksessa tavalla, joka ei ole häiritsevää, vaan kunnioittavaa ja parantavaa. Blogin tavoitteena on toimia reflektointialustana ja kurkistusikkunana taiteilijan työhön ja tähän projektiin.

Phototaxis is a project that approaches light as an analogy for connection and life, but also anthropocene and human influence.

The project aims to create a light art exhibition into a natural environment, a kind of shrine or an utopian space, where, in the best scenario, nature and technology meet in a synergetic way.

The project also includes this blog, which follows the project and ponders if there is a way to interact with nature in a way that is not intrusive, but respectful and healing. The goal of the blog is to serve as a platform for reflection and a window into the artist’s work and this project. 

Olen Helsingissä asuva monialainen kuvataiteilija. Valo on kiinnostanut minua materiaalina, metaforana ja teemana vuosia. Olen yhdistänyt teoksissani valoa kuvanveistoon ja maalaukseen teräsveistosten ja valoa läpikuultavien, kerroksellisten piirustusten muodossa.  Koen teosteni luovan tutun ja vieraan, menneisyyden ja tulevaisuuden, luonnon ja epäluonnollisen välissä sijaitsevan oman kumman maailmansa, jossa valo on teosten yhdistävä, henkiin herättävä voima.

Omien teosteni lisäksi olen päässyt myös konseptoimaan ja kuratoimaan valotaidetta kaksiosaisessa Material Light näyttelyhankkeessa, joka pohti valon monimuotoista potentiaalia nykytaiteen materiaalina.

Lisäksi olen ollut mukana Suomen valotaiteen seura FLASHn hallituksessa vuodesta 2018.

I am a multidisciplinary visual artist living in Helsinki. Light has interested me as a material, metaphor and theme for years. In my works, I have combined light with sculpture and painting in the form of steel sculptures and translucent, layered drawings. I feel that my works create their own strange world, located between the familiar and the alien, the past and the future, the natural and the alien, where light is the unifying, reviving force of the works.

In addition to my own works, I´ve also had a chance to conceptualize and curate light art in the two-part exhibition project Material Light, which reflected on the diverse potential of light as a material for contemporary art.

In addition, I have been involved in the board of Finnish Light Art Society FLASH since 2018.

anur.fi

Phototaxis -projektia tukee Koneen säätiö ja siihen kuuluu myös työskentelyjakso Koneen säätiön Saaren kartanossa. Lämmin kiitos tuesta!

Phototaxis project is supported by the Kone foundation and also includes a working period at Kone foundation´s Saari residence. Thank you very much for the support!